Dorpsraad Lunteren: Een gesprek met Geeske, Jan en Jaap over het belang ervan

Henk de Rooy

LUNTEREN – Het is een zwoele zomeravond wanneer ik aanschuif bij Geeske Telgen, Jaap Vaarkamp en Jan de Koning voor een gesprek over de Dorpsraad Lunteren. Wat hen bewoog bestuurslid te worden, het belang van de Dorpsraad Lunteren en wat zij zouden kunnen betekenen voor de achterban, de inwoners van Lunteren. Het gesprek gaf een inkijk over de motivatie van de drie gesprekspartners, hun betrokkenheid tot de samenleving, het uitstralende enthousiasme en de realistische kijk op de mogelijkheden van het orgaan de Dorpsraad.

Aangemerkt dient te worden dat dit gesprek plaatsvond, geruime tijd voordat het kabinet de stikstofmaatregelen bekend maakte. 

Achtergronden

Geeske brengt een enorme politieke ervaring mee, is gepokt en gemazeld in de Edese politiek waarbij de zorg en ouderen altijd bovenaan haar agenda heeft gestaan. Dat zal met haar toetreding in de Dorpsraad Lunteren niet anders zijn. Naast de jarenlange ervaring in de Edese politiek, heeft ze ook de adviesraad Sociaal Domein voorgezeten waaronder in de Wmo-raad en de belangen van de cliënten van Opella behartigd. “Ik heb mij altijd een volksvertegenwoordiger gevoeld. Er zijn voor je medemens en zorgen dat ouderen niet vergeten worden.” 

Jaap is een boerenzoon uit het Nederwoud die al geruime tijd betrokken is bij Dorpsraad Lunteren. “Ik ben al zo’n twintig jaar op de achtergrond bezig en zorg voor technische ondersteuning.” Niet zo vreemd want als projectleider bij Orlaco uit Barneveld is Jaap dagelijks met techniek bezig. Ook bij de Hervormde Gemeente Lunteren is hij actief om mensen wegwijs te maken bij technische problemen. “Zodat zij zich weer kunnen redden.”

Jan: Hij is  trots op zijn geboortegrond: De Fliert. Een mooi en vrijwel onbekend stukje Lunteren. Samen met zijn broer rund Jan er een kippenboerderij. Wonen doet hij er niet meer, sinds zijn verhuizing naar het dorp Lunteren.

Waarom de Dorpsraad

Geeske: “Ik werd gevraagd of ik er iets voor voelde. Ben erover gaan nadenken en de inbreng in het maatschappelijke belang trok mij over de streep. Wilde mijn steentje bijdragen.”Dat zij de weg weet in het politieke landschap van Ede kan de Dorpsraad ten goede komen.”We moeten het vertrouwen met de gemeente Ede weer opbouwen.  Dorpsraad Lunteren moet weer een betrouwbare partner worden richting de gemeente Ede.”

Jaap: “Voor mij was de stap niet zo groot. Was al jaren op de achtergrond bezig en nu kwam het op mijn pad. De Dorpsraad is een mooi orgaan. De populariteit valt en staat het wel met de onderwerpen. In het traject dat voor ons ligt geeft het ons nog genoeg te doen. Besturen is het maken van compromissen, informeren en bijsturen. Het is het maken van keuzes.” Zijn positie in de Dorpsraad ziet hij zichzelf meer in de adviserende rol. Jan: “Ik las in de Lunterse Krant dat Dorpsraad Lunteren nieuwe bestuursleden zocht. Zat het artikel te lezen en het hield mij wel bezig. Heb een e-mail gezonden wat uitmondde in een gesprek met Arie (voorzitter Van Alfen, red.). Met zijn opmerking: Ik wil jou voor het bestuur! had ik dus weinig te beslissen.” De binding van het dorp met het platteland zal een belangrijk agendapunt zijn voor Jan. 

Wat mag men verwachten?

Geeske: “Dat ik mij ga inzetten op het gebied van het sociale domein, zorg en welzijn. Contacten leggen met alle betrokkenen en deze te behouden. Ik denk hierbij aan een column van de Dorpsraad in de Lunterse Krant. Op deze manier kun je je als Dorpsraad ventileren naar de Lunteranen en de Lunteraan betrokken te laten geraken met de Dorpsraad.” Jaap: “Als je niets hoort, kun je onderwerpen ook niet aankaarten. Dus moet je in contact komen en blijven met de bewoners. Dorpsraad Lunteren is er voor haar inwoners.”Hij ziet het orgaan Dorpsraad ook in een sturende rol. Als voorbeeld geeft Jaap aan de verkeersdrukte in de Julianastraat. Er ontstond een 

burgerinitiatief voor het aankaarten van dit probleem. Dit gebeurde buiten de Dorpsraad om.“Bewoners van de Julianastraat hebben problemen met het verkeer. Men rijdt er te hard en het is er te druk. Zij hebben actie ondernomen richting gemeente Ede. Met als gevolg dat zij werden gehoord en er aandacht voor is. In zo’n geval is de functie van Dorpsraad Lunteren die van het meeluisteren. Zij kijken dan als het ware over de schouder van bewoners mee.”

Jan: “Bestuurders van Dorpsraad Lunteren moeten meer zichtbaar zijn. Ik loop regelmatig door het dorp om contacten te leggen en dan krijg je mee wat er leeft. Ik wil mij inzetten om de binding tussen het platteland en het dorp te verbeteren.”Hij geeft aan dat dit geen gemakkelijke zal zijn en met botsende belangen. “Want”, gaat Jaap verder: “Nieuwe woningen zijn nodig. Waar bouw je deze? Waar plaats je bedrijven, hoe stuur je dit? Hoe geef je invulling aan de ontwikkelingen in het buitengebied?” Onderwerpen waar Jaap zich in zijn bestuursperiode hard voor wil maken.

En nu …?

Geeske, Jaap en Jan geven aan dat de coronatijd, de twee achterliggende jaren, de doodsteek voor vele dingen is geweest. Ook voor Dorpsraad Lunteren. “Er waren geen gesprekken meer en ook het leggen van contacten ging niet meer.”De huidige economische malaise komt daar bij. De oorlog in Oekraïne, de uit de pan reizende energierekeningen, de inflatie, de stijgende prijzen van het dagelijkse leven. De ogen van deze die nieuwe bestuursleden worden er niet voor gesloten. Alle drie geven aan zich in te zetten voor de zwakkeren uit de Lunterse samenleving.“Wat te denken van de ouderen die door één van deze oorzaken buiten de boot dreigen te vallen?”, wil Geeske benoemd hebben.

De menselijke norm verdween uit de samenleving. Een samenleving die verhardde en meer en meer in zichzelf keerde. Een ontwikkeling die deze drie nieuwe bestuursleden de komende jaren trachten en hopen te doorbreken.

Geeske kan het toch niet laten om in deze de kwetsbare positie van ouderen nog eens te benadrukken. “Zij zijn het grootste slachtoffer. Denk alleen maar aan de gevallen van  eenzaamheid. Hier moeten wij ons voor inzetten!”

Op het bord van Dorpsraad Lunteren liggen nog genoeg onderwerpen die menige discussie zal opleveren. Denk maar aan het woningtekort, een onderwerp waar men niet omheen kan. Echter: Hoe ga je hiermee om? Ook Lunteren zit te springen om starterswoningen, betaalbare woningen. Hoe voorkom je dat het uitgebreide buitengebied niet verstedelijkt, welke ruimte geef je aan het bedrijfsleven? En zo zijn er nog tal van onderwerpen die de aandacht vragen. 

Het is voor leden van Dorpsraad Lunteren bepaald geen gelopen race.Om af te sluiten met de woorden van Jan, die de positie van Dorpsraad Lunteren nog eens helder verduidelijkt: “Dorpsraad Lunteren is geen politiek orgaan. Het heeft een adviserende rol. Het is niet Den Haag!”

Lees hier de online krant van deze week.

Deel dit bericht

Vergelijkbare berichten