Verkeersveiligheid

De Commissie Veiligheid en Verkeersveiligheid is een werkgroep van het bestuur van de Dorpsraad. De Commissie Veiligheid en Verkeersveiligheid geeft gevraagd en ongevraagd advies. De commissie heeft als doel knelpunten in de veiligheid van de bewoners en de verkeersveiligheid in en om Lunteren aan te wijzen en eventueel ook aan te pakken.
Uiteraard zullen wij als commissie het bestuur ten allen tijde van dienst proberen te zijn en daarbij niet snel een onderwerp mijden. Dit kan gevraagd en ongevraagd zijn. Daarnaast zullen wij ook nadrukkelijk de samenwerking opzoeken met de andere commissies, omdat de onderwerpen nauw met elkaar verband houden.
We hebben als leden besproken dat we het vooral gaan proberen concreet en behapbaar te houden. Daarbij zal zeker gekeken worden naar items die al langer aandachtspunten zijn maar ook zullen we niet schuwen nieuwe aandachtspunten te benoemen.
Ons doel is Lunteren veilig te houden voor iedereen en op elke manier.

Verantwoordelijk bestuurslid:

Evert Schipper

Commissie leden:

Jeroen van Heukelom
verkeer@dorpsraadlunteren.nl

Tineke de Koning
Erwin van Koesveld
Eelke van Zoest
Dave van Achten