Duurzaamheid

Duurzaamheid kennen we als een onderwerp voor grote internationale bijeenkomsten, zoals de klimaattop in Sharm El-Sheik (Egypte, November 2022) of die over biodiversiteit in Montreal (Canada, December 2022). Maar natuurlijk is het ook een onderwerp voor Lunteren: “Wat kunnen we samen doen om eigen Lunteren meer duurzaam te maken”. Verbeter de wereld, begin bij jezelf!

Duurzaamheid gaat over natuur en biodiversiteit. Lunteren heeft al veel groen in het buitengebied. En het kan nog mooier en diverser. De commissie Duurzaamheid werkt samen met alle andere commissies omdat er altijd raakvlakken liggen. We willen graag voortbouwen op het goede werk van de groep Levend Landschap, zoals het project voor meer heggen en hagen: mooi voor het landschap en goed voor de biodiversiteit, want heggen vormen een heel waardevolle plek voor talloze planten en diersoorten. We denken ook aan biodiversiteit in de dorpskern. Zowel in de publieke ruimte als bij particulieren (tuinen) willen we minder bestrating en meer groen. We kunnen aansluiten bij de operatie ‘Steenbreek’ van de Gemeente Ede. Dat betekent: minder betegeling, meer groen en natuur, goed voor biodiversiteit, goed voor de natuurlijke waterkringloop en minder fijnstof, dus ook goed voor onze gezondheid.

Duurzaam gaat over een schone leefomgeving: minder vervuiling en minder vuil op straat. In Lunteren is er een ‘zwerfafval-brigade’. Daarnaast is het opruimen van zwerfafval is belangrijk om te voorkomen dat bijvoorbeeld koeien, vogels en vissen zich in ons afval verslikken.

Lunteren heeft het ‘Repair Cafe Lunteren’. Hier wordt huishoudelijke apparatuur gerepareerd. Minder weggooien, minder afval en goed voor de kringloop economie. Iedere woensdagmiddag geopend van 2 tot 4 uur in het Westhoffhuis!

De commissie Duurzaam heeft nu vijf leden en samen met de commissie Buitengebied gaan we de komende tijd nadenken over wat we de komende tijd met elkaar willen ontwikkelen. We zich wil aansluiten bij onze commissie is van harte welkom. Duurzaamheid is mooi om samen op te pakken en we kunnen ideeën en handen heel goed gebruiken.

Verantwoordelijk bestuurslid:

Martin van de Bunt

Commissie leden:

Peter de Ruiter
duurzaamheid@dorpsraadlunteren.nl

Gerard Koeman
Henk van de Hee
Marco Roomer