| | |

Digitalisering….

Steeds meer diensten van overheidsorganisaties, banken en verzekeraars worden digitaal aangeboden. Niet iedereen is daar blij mee: zo’n 20 procent van de mensen beschikt niet over digitale vaardigheden. En dat betekent dat een grote groep niet mee kan doen in de samenleving en zich buitengesloten voelt.
Onlangs mocht de Dorpsraad aanwezig zijn bij een bijeenkomst van het mantelzorgtrefpunt. Daar bleek dat ook mantelzorgers, die best gewend zijn te werken met een PC of smartphone het soms moeilijk vinden om digitaal zaken te regelen voor degene die ze verzorgen. Ook een van de leden van de Dorpsraad vond het lastig om zich aan te melden voor de digitale versie van de Bekendmakingen van de gemeente die zijn verdwenen uit de papieren Ede Stad.
De COSBO, het Centraal Orgaan Samenwerkende Ouderen Bonden, kaartte dit onderwerp aan in een brief aan B&W van Ede. Zij constateerden dat de gemeente Ede hiermee voor een heel grote groep ouderen het wel heel moeilijk maakt om te kunnen volgen welke plannen er in Ede en in de eigen buurt zijn.
De COSBO schreef: “De steeds dieper ingrijpende opvatting van de overheid en ook banken dat een burger alleen digitaal mee mag doen in de samenleving vinden wij een steeds ernstiger misvatting. Participatie mag en kan niet alleen gaan over burgers die beschikken over en vaardig zijn met de digitale essentialia.” De Dorpsraad Lunteren nam papier en pen ter hand en schreef de gemeente
Ede dat zij de brief van de COSBO ondersteunt. En de Dorpsraad benadrukte dat digitalisering ook veel zegen met zich meebrengt. Maar juist in het kader van de participatie maatschappij, waarin iedereen geacht wordt mee te doen, moeten wij het probleem niet omdraaien. Het probleem is de verdere introductie van de digitalisering en niet de mensen die niet digitaal vaardig zijn!

Deel dit bericht

Vergelijkbare berichten