Zorg en welzijn

Iedereen vindt zorg en welzijn belangrijk. Daar zijn we het allemaal over eens. Maar over hoe goede zorg en welzijn er dan met name in Lunteren er uitzien en wat dat betekent voor jou als je een hulpvraag hebt, daar verschillen de meningen over.
Onze commissie heeft als taak om goede contacten te onderhouden met de verschillende aanbieders in dit domein en om nieuwe initiatieven te helpen ontwikkelen die de inwoners van het dorp Lunteren ondersteuning bieden. Ook het project “Voedsel Dichtbij” en de herinrichting van het Nieuwe Erf vallen onder verantwoordelijkheid van deze commissie.

Verantwoordelijk bestuurslid:

Geeske Telgen

Commissie leden:

Arienne van Driel
Ria van Haren

zorgenwelzijn@dorpsraadlunteren.nl