Welkom bij Dorpsraad Lunteren

Lunteren, een gastvrij en levendig dorp!

De Dorpsraad Lunteren is een verbindend platform gericht op het bevorderen en/of behartigen van de belangen van de inwoners van ons dorp. 

Laatste Nieuws

Dorp blijven

Geplaatst op:
De tijd dat elk dorpje zijn eigen burgemeester, gemeentehuis en vuilniswagen had, is voorbij. In Lunteren is die tijd al heel lang voorbij, want het dorp valt bestuurlijk al twee…
Lees meer Dorp blijven

De Dorpsraad Lunteren is een verbindend platform gericht op het bevorderen en/of behartigen van de belangen van de inwoners van ons dorp. Wij zijn proactief aan de slag met onderwerpen zoals welzijn, bouwontwikkelingen, verkeer en vervoer, veiligheid, landschap en buitengebied en met het realiseren van het gewenste toekomstbeeld van Lunteren. Kortom, met onderwerpen die er voor Lunteren toe doen!

Wilt u hierover meer weten? Bezoek dan de overige pagina’s van onze website. Deze staan vol met interessante informatie!

Vanuit onze rol zijn we gesprekspartner voor het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Ede, de leden/fracties van de gemeenteraad en de vele verenigingen en stichtingen in ons dorp.

Om onze stem kracht bij te zetten, is het belangrijk dat veel Lunteranen lid zijn van de Dorpsraad. Samen zijn we immers sterk! Daarom nodig ik u hierbij van harte uit om u aan te melden als lid. Het lidmaatschap kost u niets!

Hartelijke groet,
Dagelijks bestuur van de Dorpsraad Lunteren