Privacybeleid

Privacybeleid Dorpsraad Lunteren

De Dorpsraad Lunteren verwerkt uw persoonsgegevens. Middels dit beleid willen wij u hier graag nader over informeren hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan. Hiermee willen wij u informeren dat ons beleid in overeenstemming is met de wet op de privacy (AVG).


Deze persoonsgegevens verwerken wij

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Postcode en woonplaats
  • Telefoonnummer, 06-nummer
  • E-mailadres

Met welke doel verwerken wij deze persoonsgegevens van onze leden
Wij verwerken uw persoonsgegevens voor het volgende doelen:

  • Om u te kunnen bellen of e-mailen of per post te informeren indien dit nodig is.
  • Om te kunnen reageren op uw vragen, verzoeken en reacties die van belang zijn voor het dorp Lunteren.

Hoe gaan wij om met beeldmateriaal (foto’s) van leden
Wij maken foto’s van dorpsraadvergaderingen en diverse activiteiten die in het dorp
plaatsvinden. Wij gebruiken deze foto’s o.a. voor het samenstellen van het jaarverslag.
Indien u wenst niet herkenbaar in beeld te worden gebracht zullen wij hier rekening
mee houden.


Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen

Wij nemen de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze secretaris via: dorpsraad@lunteren.com

Hoe lang wij uw persoonsgegevens bewaren


Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor uw persoonsgegevens worden verzameld. Indien u het niet langer wenselijk vindt dat wij uw persoonsgegevens langer bewaren kunt u schriftelijk of per e-mail aan het secretariaat verzoeken om uw persoonsgegevens te verwijderen.
Mochten uw persoonsgegevens wijzigen, willen wij u verzoeken dit door te geven aan het secretariaat zodat wij u kunnen blijven informeren.

Lunteren, december 2018