Nieuws

Fietsexcursie en ideeënmiddag Levend Landschap Lunteren
|

Fietsexcursie en ideeënmiddag Levend Landschap Lunteren

Aanplant van bomen en struiken, onderzoek naar historische boerderijnamen,oprichten van een zwerfafvalbrigade, plaatsen van naambordjes bij beken en een cursus over streekeigen beplanting. Dit zijn enkele voorbeelden die inwoners vanLunteren de afgelopen jaren hebben opgepakt om hun eigen landschapaantrekkelijker te maken. En er zijn…

Nieuwe Commissie Sociale Woonvoorziening Lunteren
| |

Nieuwe Commissie Sociale Woonvoorziening Lunteren

Naast de goed functionerende Commissie ‘Wonen’ van de Dorpsraad, is een nieuwe commissie in oprichting die de mogelijkheden in Lunteren gaat onderzoeken om een modern woonproject te realiseren dat ‘samen leven en samen wonen’ als visie draagt. Een soort ‘hofjes’ structuur bewoond door mensen…

Woningbouw en verbeterde mobiliteit in Lunteren tot 2045 begint vorm te krijgen
| |

Woningbouw en verbeterde mobiliteit in Lunteren tot 2045 begint vorm te krijgen

Waar gaan we wonen na 2025? Waar wordt er gebouwd tot 2045? Wonen onze kinderen en kleinkinderen straks nog in Lunteren? Dat zijn actuele thema’s die in het Westhoffhuis werden besproken. De commissie Wonen van de Dorpsraad Lunteren presenteerde in oktober een viertal scenario’s…

Algemene Ledenvergadering
|

Algemene Ledenvergadering

Alle leden van Dorpsraad Lunteren bepalen gezamenlijk het beleid en de activiteiten voor de komende periode. Het bestuur heeft tijdens de ALV van afgelopen 31 januari in het Westhoffhuis toestemming gevraagd en deels gekregen voor het te voeren beleid verwoord in de volgende stukken:…

Toespraak Nieuwjaarsreceptie 2024 door Dorpsraadvoorzitter Evert Schipper
|

Toespraak Nieuwjaarsreceptie 2024 door Dorpsraadvoorzitter Evert Schipper

Ook namens de Dorpsraad hartelijk welkom bij deze Nieuwjaarsreceptie. In ons prachtige clubhuis “het Westhoffhuis”. Hier vergaderen wij en worden we keurig verzorgd door al de vrijwilligers. Dank daarvoor. De Dorpsraad staat voor een verbindend platform gericht op het behartigen van de belangen van…