Downloads

Titel
Presentatie Commissie Wonen 17 juni 2024
1 53 downloads
Dorpsontwikkelingsplan, Presentaties 18 juni 2024
Jaarverslag Dorpsraad Lunteren 2023
1 15 downloads
Jaarverslagen 4 april 2024
Notulen ALV 31 Januari 2024
1 15 downloads
Algemene Ledenvergadering, Notulen 4 april 2024
Statuten Dorpsraad Lunteren 2023
1 15 downloads
Statuten & Reglementen 21 februari 2024
Huishoudelijk Reglement Dorpsraad Lunteren
1 19 downloads
Statuten & Reglementen 21 februari 2024
Visie document Dorpsraad Lunteren
1 91 downloads
Dorpsontwikkelingsplan, Plannen & Rapporten 16 april 2024
Presentatie ‘Wonen’ 31 januari 2024
1 198 downloads
Presentaties 8 februari 2024
Dorpsraad Lunteren Reglement voor commissies
1 5 downloads
Statuten & Reglementen 21 februari 2024
Waar in Lunteren wil je wonen in 2040?
1 122 downloads
Presentaties 6 november 2023
Gebiedsagenda De Dorpen 2024-2027
1 47 downloads
Dorpsontwikkelingsplan, Plannen & Rapporten 14 juli 2023
Gebiedsagenda, presentatie van Wouter Keijzer
1 26 downloads
Presentaties 6 april 2023
Notulen ALV 14 december 2022
1 11 downloads
Notulen 23 maart 2023
Jaarverslag 2022
1 15 downloads
Jaarverslagen 23 maart 2023
Presentate-Westzoom
1 40 downloads
Presentaties 8 maart 2023
Dorpsontwikkelingsplan
1 100 downloads
Dorpsontwikkelingsplan 23 maart 2023