Buitengebied inclusief natuurbeheer en agrarisch

Het buitengebied van Lunteren beslaat een oppervlak van ongeveer 4000 hectare (80% van totaal) en heeft ongeveer 4200 inwoners (30 % van het totaal). Naast de natuurgebieden van de gemeente Ede (Hoge Veluwe en de bos- en heidegebieden tussen Otterlo en de stad Ede), ligt in Lunteren het grootste buitengebied van de gemeente Ede. Het gebied strekt van Wekerom in het oosten, Kootwijkerbroek/Barneveld in het noorden, Scherpenzeel in het westen en Ede stad in het zuiden. Het gebied wordt doorkruist door een aantal beken, stromend van oost naar west en heeft aan de zuidoost kant grotere zandgebieden, veelal Natura 2000, met een sterk glooiend karakter. Het omvat ook het Wekeromse Zand, de Goudsberg en het Luntersche Buurtbosch.

Al met al zal het dus een hele opgave zijn voor ons als commissie om alle belangen van het buitengebied te behartigen. Het gaat niet alleen om bewoners in dit gebied, maar ook de agrarische ondernemers en de ondernemers in andere sectoren. Ook de bewoners van Lunteren dorp zullen ongetwijfeld wensen hebben t.a.v. het buitengebied. De belangen van al deze partijen kunnen erg uiteen liggen. 

We hebben als leden besproken met elkaar dat we het vooral gaan proberen concreet en behapbaar te houden. De stikstofcrisis, zoals deze anno 2023 leeft, zal geen aandachtspunt voor ons zijn, omdat dit onderwerp veruit te groot is. 

Uiteraard zullen wij het bestuur ten allen tijde van dienst proberen te zijn en daarbij niet snel een onderwerp mijden. Dit kan gevraagd en ongevraagd zijn. Daarnaast zullen wij ook nadrukkelijk de samenwerking opzoeken met andere commissies, omdat de onderwerpen nauw met elkaar verband houden.

Verantwoordelijk bestuurslid:

Jan de Koning

Commissie leden:

Kees Donker
buitengebied@dorpsraadlunteren.nl

Cor den Hartog
Dennis Minnen
Gerard Koeman
Ylvie Fros