Arie van Alphen, voorzitter Dorpsraad

Willem de Frel

“Mijn positie binnen de Dorpsraad is anders ontstaan dan gebruikelijk is, namelijk door een crisis binnen de Dorpsraad. Eerst als interim bestuurder/ voorzitter en toen bij acclamatie gekozen door de aanwezigen op de ALV. Daarna tezamen met het nieuwe bestuur met grote meerderheid gekozen tot voorzitter in de ALV. Het kwam bij mij onverwacht binnen als een vraag om hulp. Dat heeft waarschijnlijk ook te maken met mijn oude vak namelijk crisismanagement. Een Dorpsraad is belangrijk, het gaat om het algemene belang van het dorp. Het is van belang om het dorpse karakter van Lunteren te behouden”. 

Achtergrond

Wat is je achtergrond? “Ik ben opgeleid als arts en longarts en vanaf 1985 als bestuurder in de zorg werkzaam geweest. De fusie van de vier ziekenhuizen en de nieuwbouw van het ziekenhuis De Gelderse Vallei zijn daar de zichtbare gevolgen van. Daarnaast heb ik diverse maatschappelijke functies gehad als bestuurslid of toezichthouder.

Na voltooiing van de nieuwbouw ZGV heb ik mijn baan opgezegd en ben vervolgens tot een paar jaar terug werkzaam geweest in diverse gezondheidszorginstellingen in Nederland waar een crisis was.

 Ruimschoots pensioengerechtigd zijnde ben ik de werkzaamheden gaan beperken tot advies en wat op je weg komt.  In al mijn functies was er intens contact met overheden, zowel landelijk alsook lokaal. Breed maatschappelijk betrokken.”

Betaalbare woningen

“Van groot belang is de bouw van betaalbare woningen voor zowel jongeren, de starters, alsook voor senioren. Senioren vinden in Lunteren niet zo gemakkelijk een geschikte en betaalbare, levensbestendige woning.  Zo blijven ouderen wonen in veel te grote huizen en deze komen niet op de markt voor gezinnen met kinderen die graag groter willen wonen. De markt zit op slot, dus je kunt niet zeggen ‘in Lunteren mag niet meer gebouwd worden’. Dat betekent dat we voor genoemde doelgroepen integrale plannen moeten ontwikkelen, passend bij het Dorpse karakter van Lunteren. En dat vraagt uiteraard om een vinger aan de pols en bijstellen mede in het licht van de maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Maar ook wat zijn de gevolgen van de oorlog in Oekraïne? Er is onderzoek gedaan naar de woningbehoefte in Lunteren, daaruit bleek de grote behoefte aan woningen voor senioren en starters. Als je kijkt naar de huidige verkoopprijzen dan kun je stellen dat er geen woningen beschikbaar zijn voor starters. Wij kijken vooral bij nieuwe projecten hoeveel betaalbare woningen er in een plan zitten. (Van sociale huur tot betaalbare koop). Maar ook hoeveel groen zit er in een plan, is er gedacht aan een speelplaats voor kinderen, duurzaamheid. De verkeersveiligheid is een zeer belangrijk thema voor heel Lunteren er zijn nogal wat gevaarlijke plekken, maar ook algehele veiligheid. En niet te vergeten de energietransitie.”

Versterken met deskundigen

“Woningbouw, verkeersveiligheid, energietransitie, verduurzaming, dit zijn ingewikkelde thema’s. Gelukkig hebben we mensen in het dorp wonen die deskundig zijn op diverse terreinen waarvan verscheidene mensen bereid zijn om ons, het bestuur, bij te staan met raad en daad als adviseurs. Feitelijk heeft een Dorpsraad geen wettelijke status, maar op basis van  

het convenant met de gemeente Ede is er een positie ontstaan waarbij in goed overleg en met inhoudelijke goede adviezen veel te bereiken is. Regelmatig constructief overleg met de ambtelijke en bestuurlijke organisatie van de gemeente is daarbij essentieel. Je zou kunnen zeggen wij zijn de “oren en ogen” van het gemeentebestuur in Lunteren 

Vandaar dat het bestuur zich omringt met een 6-tal adviescommissies met een voorzitter die bemenst zijn met deskundigen uit de brede bevolking van Lunteren. Daarnaast staan we doelgroepenbeleid voor, als het bijvoorbeeld gaat om seniorenbeleid dan nodigen we in het bijzonder deze doelgroep uit voor overleg.”

Verkeerveiligheid

“Als ‘verkeersveiligheid’ wordt geroepen in Lunteren dan wordt onmiddellijk gedacht aan de Westzoom, de hoge snelheid waarmee men hierover raast en de vele ongelukken daardoor. Minder hoor je iemand over het zware vrachtverkeer en grote trekkers door de Dorpsstraat. Welke maatregelen kunnen getroffen worden om de situatie te verbeteren. Vele kleine kinderen fietsen daar. Niet makkelijk om op te lossen, maar we moeten hier wél aan werken. Lunteren misschien alleen toegankelijk voor bestemmingsverkeer? Ook aan de andere kant van het dorp bij de Edeseweg ontbreekt bijvoorbeeld een wandelpad evenals bij Dorpsstraat Noord.”

Hoe hoog gaan we?

“We hoeven niet telkens het wiel uit te vinden, Lunteren moet zijn dorpse karakter behouden. Bij ieder project te moeten vaststellen hoe hoog er gebouwd mag worden is niet praktisch. Bepaal vooraf hoe hoog er maximaal gebouwd mag worden in Lunteren. We willen daar met de gemeente Ede strategische afspraken over maken om zo ons Dorpse karakter te behouden.  Dat is efficiënt en effectief en geeft helderheid. Samenhang der dingen is daarbij ook erg van belang.  En natuurlijk vertaalt zich dat naar de groenvoorziening, speelplaatsen en behoud van volkstuinen. Wij staan voor het vertegenwoordigen van de Lunterse bevolking in de brede zin en het algemeen belang. We worden graag geïnformeerd door de dorpsgenoten en doen daarop de oproep: meldt u aan voor één van onze adviesgroepen.”

Hoe ziet Lunteren er over twintig jaar uit? 

“Lunteren zal over twintig jaar meer inwoners tellen. De vergrijzing neemt enorm toe en voor deze groep moeten op aanvaardbare termijn woningen beschikbaar komen. En dan wel t.b.v. en voor Lunteranen.Hoeveel woningen er de komende 20 jaar moeten worden gebouwd valt nu nog niet te zeggen (800 – 1000?), maar wel een substantieel aantal. Niet alleen betaalbare koopwoningen maar zeker ook sociale huurwoningen. En senioren huisvesting. In een actueel plan als De Hulakker, zullen 50% betaalbare woningen worden gerealiseerd en daar zijn we blij mee. We willen vasthouden aan de toewijzing aan Lunteranen en dat de sociale huurwoningen jarenlang dat blijven (20 jaar). Ook zorg & welzijn verdienen de nodige aandacht. Hiervoor hebben een adviescommissie in het leven geroepen.  Daarbij zal aandacht zijn voor wat er al in Lunteren gebeurt en het brengen van samenhang daarin. Kortom, werk aan de winkel en dat allemaal door vrijwilligers die ons mooie dorp een warm hart toedragen.”

Lees hier de online krant van deze week.

Deel dit bericht

Vergelijkbare berichten