| | | |

Welzijn in Lunteren

De dorpsraad kijkt terug op een geslaagde verenigings- en organisatiemarkt ‘Lunteren Bruist’. Als dorpsraad mochten we daar ook nieuwe leden begroeten. De muziek van ons eigen Muziekcentrum bracht sfeer en verbond de bezoekers en verenigingen voor een praatje.

In de tweede week van juni 2023 was het weer tijd voor de Atelierroute in Lunteren. Met vaste deelnemers maar ook met drie nieuwe jonge gezichten, die hun werken toonden. Met mooi weer trokken velen langs al het moois dat in Lunteren wordt gemaakt. Een mooi jaarlijks gebeuren dat niet meer weg te denken is uit ons dorp.

De kracht van kunst is groot. Kunst spreekt de taal van de emotie en raakt harten en verbindt mensen. Kunst kan ook een rol spelen bij zorg en welzijn. Vanuit deze gedachte ontstond het jong-en-oud(er)koor van Opella In dit koor vormden ouderen samen met schoolkinderen een koor, dat liederen rond een thema instudeert. Muzikale ontmoetingen en dialoog tussen generaties stonden centraal en er ontstonden prachtige verbindingen tussen jong en oud: kinderen van de basisschool, verpleeghuisbewoners en familieleden,

Lunteren heeft een rijk verenigingsleven mede door de inzet van veel vrijwilligers. De Dorpsraad koestert deze sterke gemeenschapszin. Maar het betekent wel dat we er met z’n allen de schouders onder moeten zetten. In juli en augustus vinden gelukkig ook weer de zomeractiviteiten van verschillende organisaties plaats en de Oud Lunterse Dag. Voor velen zijn het mooie dagen om naar uit te zien.

Maar ook in ons dorp komt eenzaamheid voor. Door verschillende oorzaken kan eenzaamheid ontstaan, zoals door geldzorgen of door de druk van mantelzorg. Het gevolg kan zijn dat je liever de deur niet meer uitkomt en niet meer meedoet in de samenleving. Dat signaal heeft geleid tot het opzetten van een werkgroep Welzijn. Met als doel om de sociale samenhang en de sociale basis in het dorp te versterken.
In dat kader wordt er ook een fysiek loket opgericht waar vanuit vijf dagen per week aandacht is voor welzijn. Een initiatief waarvan wij hopen dat het structureel meer samenhang brengt en de inwoners van Lunteren ontzorgt en de weg wijst naar mogelijkheden om mee te kunnen doen. Daarom is de Dorpsraad mede ondertekenaar van dit initiatief dat “de dorpen deal” wordt genoemd.

Title

Subtitle
Deel dit bericht

Vergelijkbare berichten