DorpsOntwikkelingsPlan

Op 12 september 2019 werd de werkgroep Dorpsontwikkelingsplan door het toenmalige bestuur van de Dorpsraad van Lunteren geïnstalleerd.

De werkgroep kreeg als opdracht een zo breed mogelijk gedragen Dorpsontwikkelingsplan (DOP) te maken.

Deze werkgroep (17 leden) bestond uit een brede afspiegeling van de inwoners van Lunteren. Voor 5 domeinen heeft de werkgroep onderzoek gedaan naar de knelpunten, suggesties, wensen en ideeën. (Zie onder downloads op deze website) Na veel overleg en discussie heeft de werkgroep in het voorjaar van 2021 het Dorpsontwikkelingsplan aan het bestuur van het toenmalige bestuur van de Dorpsraad overhandigd.

Door Corona en een bestuurswisseling is het Dorpsontwikkelingsplan nog niet voorgelegd en besproken met de Lunterse bevolking.

Het huidige, nieuwe bestuur van de Dorpsraad heeft voortbordurend op het DOP een vijftal commissies in het leven geroepen.

Deze commissies zijn inmiddels, op verzoek van van het bestuur van de Dorpsraad, voortvarend aan de slag gegaan. Bijvoorbeeld met betrekking verkeersveiligheid, wonen en duurzaamheid (zie verder website onder Commissies).

Vanuit  het DOP  is een aantal initiatiefnemers verdergegaan met een plan voor meer sociale verbinding in Lunteren. Het bestuur van de Dorpsraad is daarbij ook gesprekspartner.

We leven nu in 2023. Bij het opstellen van het DOP leefden we nog in een andere werkelijkheid. De oorlog in Oekraïne, de stikstofproblematiek, energieprijzen, de huizencrisis en de inflatie hebben invloed op de ontwikkelingen in ons mooie dorp. In het kader van de Omgevingsvisie Ede 2040 en de bouwambities binnen de regio FoodValley worden aanvullingen aan het DOP doorgevoerd en binnen afzienbare termijn gedeeld met de Lunterse bevolking.