Over ons

Wat doet de Dorpsraad?

De Dorpsraad Lunteren is een verbindend platform gericht op het bevorderen en/of behartigen van de belangen van de inwoners van ons dorp. Wij zijn proactief aan de slag met onderwerpen zoals: welzijn, bouwontwikkelingen, verkeer en vervoer, veiligheid, landschap en buitengebied en met het realiseren van het gewenste toekomstbeeld van Lunteren. Kortom, met onderwerpen die er voor Lunteren toe doen!

De Dorpsraad Lunteren bestaat uit:

  • Het dagelijks bestuur,
  • De commissies: Buitengebied inclusief natuur en agrarisch, Verkeersveiligheid, Zorg & Welzijn, Wonen en Woningbehoefte, Duurzaamheid en de commissie Interne en externe Communicatie.
  • De leden: inwoners van Lunteren of personen met een sociale/economische binding met Lunteren, vertegenwoordigers van lokale verenigingen, stichtingen, etc.

Het dagelijks bestuur wordt gekozen door de leden en benoeming vindt plaats op de Algemene Ledenvergadering.

Doelstellingen van de Dorpsraad Lunteren

Voor de periode 2022 – 2026 wil de Dorpsraad Lunteren de volgende doelstellingen realiseren:

  • een prettige en functionele samenwerkingsrelatie met de inwoners van Lunteren, de gemeentelijke overheid en andere belanghebbenden,
  • het realiseren van een visie voor de toekomstontwikkeling van Lunteren. De Dorpsraad werkt om deze reden aan de totstandkoming van een zogenaamd DorpsOntwikkelingsPlan (DOP) in nauw overleg met de Lunteranen en gemeentelijke beleidsmakers.
  • het versterken van de positie van de Dorpsraad o.a. door het werven van meer leden. We willen groeien van een paar honderd naar een paar duizend leden.

Wanneer vergadert de Dorpsraad en kan ik daar mijn woordje kwijt?
Het dagelijks bestuur houdt maandelijks een besloten vergadering. Eveneens vinden er openbare vergaderingen plaats. Hierbij mag iedereen die geïnteresseerd is komen luisteren en meepraten. Tijdens deze vergaderingen zijn vaak deskundigen en/of wethouders, die over besproken onderwerpen gaan, aanwezig. Iedere 1e maandagavond van de maand belegt het bestuur een spreekuur voor iedereen die vragen of suggesties heeft.