Composition of glasses of champagne placed on table near presents and festive decorations during Christmas celebration
|

Toespraak Nieuwjaarsreceptie 2024 door Dorpsraadvoorzitter Evert Schipper

Ook namens de Dorpsraad hartelijk welkom bij deze Nieuwjaarsreceptie. In ons prachtige clubhuis “het Westhoffhuis”. Hier vergaderen wij en worden we keurig verzorgd door al de vrijwilligers. Dank daarvoor.

De Dorpsraad staat voor een verbindend platform gericht op het behartigen van de belangen van de inwoners van ons dorp. Wij willen Proactief acteren.

De Dorpsraad moest zich afgelopen 2 jaar opnieuw uitvinden. Met een enthousiast team bestaande uit Geeske, Jaap, Jan en Martin hebben we een nieuwe structuur opgezet. Dit bestaat uit een bestuur met ondersteunende commissies. Deze commissies komen voort uit het DorpsOntwikkelingsPlan. Dit plan is in 2020 opgesteld door een grote groep van vrijwilligers in opdracht van de vorige dorpsraad. Het fijne van deze commissies is dat je tevens heel veel ambassadeurs krijgt in het dorp.  Waardoor de Dorpsraad ook weer meer gaat leven voor de gemeenschap.

De volgende commissies zijn actief:

 • Welzijn
 • Buitengebied
 • Duurzaamheid Leefbaarheid
 • Communicatie
 • Verkeer
 • Wonen

Stuk voor stuk onderwerpen waar goed over nagedacht moet worden in het belang van het goed functioneren van onze dorpsgemeenschap. 

Wat is het belang van een goed functionerende dorpsraad. Wij denken dat, wanneer de communicatie goed gestroomlijnd is, er wel degelijk invloed uitgeoefend kan worden op de besluitvorming bij belangrijke onderwerpen. Tevens zie je de wens van de overheid om bij besluitvorming in toenemende mate burgerparticipatie vorm en inhoud te geven. En er komen nogal wat onderwerpen op ons af, zoals:

 • Het opvangen van doelgroepen in onze gemeenschap
 • De woningbouwambities
 • De woningbouwdifferentiatie
 • De verkeersveiligheid
 • De toenemende overlast, drugs en alcohol gerelateerd
 • Het bewaken van het eigen karakter van alle vrijwilligersorganisaties
 • Het opwaarderen van het centrum
 • Het bewaken van de eigenheid van het dorp
 • Enzovoort

Wat is de ambitie van de Dorpsraad: Wij hebben een visie document opgesteld wat we komende vergadering afronden. Daarna gaan we deze eerst aan de commissies voorleggen voor een reactie en afstemming. En dan zal de inhoud voor alle inwoners inzichtelijk gemaakt worden via de website. Wij vinden het belangrijk dat iedere inwoner weet waar we voor staan en waar we aan werken. Daarom zal er ook een samenvatting van de vergadernotulen van het bestuur met de leden worden gedeeld.  De inwoner kan niet van ons verwachten dat we van alles op de hoogte zijn. Daarom ook de uitdaging aan de inwoners om ten eerste lid te worden van de Dorpsraad en ons op de hoogte te houden en kritisch mee te denken.

Ook het contact met de gemeente Ede, de raadsfracties, het bestuur en de ambtenaren is van belang. Daarom ook goed te zien dat u hier aanwezig bent, zodat ook u weet waar we voor staan. Maar dit betreft ook de middenstand vereniging en de bedrijven vereniging de Stroet. Graag zouden we structuur brengen in een regelmatig terugkerende afspraken- reeks met deze organisaties.

Tenslotte, de Dorpsraad leeft! Wij beleven als bestuur en commissies heel veel plezier aan de werkzaamheden welke hieraan verbonden zijn. Wij willen dit graag ook dit jaar weer voortzetten en spreken de wens uit zoveel mogelijk Lunteranen hierbij te betrekken.

Wij wensen u een gezond en voorspoedig 2024!

Deel dit bericht

Vergelijkbare berichten