|

Inloopavond Wonen & Mobiliteit van Dorpsraad Lunteren zeer druk bezocht

Waar gaan we wonen na 2025? Waar wordt er gebouwd tot 2040? Wonen onze kinderen en kleinkinderen straks nog in Lunteren?

Dat waren de thema’s die afgelopen woensdagavond in het Westhoffhuis werden besproken. De commissie Wonen van de Dorpsraad Lunteren presenteerde deze avond een viertal scenario’s voor de ontwikkeling van ons dorp tot 2040. Hiermee reageert zij op de opgave, vastgelegd binnen de Omgevingsvisie van de gemeente Ede om minstens 15.000 woningen in de gemeente te realiseren, waarvan ruim 1.000 in Lunteren.

De opkomst was groot: ruim 150 belangstellenden waarvan velen werkzaam in de sector en met kennis van de markt en de woningbehoefte in Lunteren.

Wonen, werken en mobiliteit gaan hand in hand en moeten projectmatig en met visie en duidelijke uitgangspunten worden gerealiseerd. Hiervoor is daadkracht en draagvlak nodig. Dorpsraad Lunteren heeft zelf uitdrukkelijk geen mening over wat er moet gebeuren maar de inwoners van ons mooie dorp des te meer. Er werd dan ook gretig gebruik gemaakt van de mogelijkheid om op- of aanmerkingen te maken met een post-its op de diverse plattegrondtekeningen die werden getoond.

In zijn presentatie vooraf aan de sessie gaf stedenbouwkundige en Lunteraan, Lout van der Hoeven, duidelijk aan welke uitdagingen het hoofd moeten worden geboden en met welke demografische ontwikkelingen rekening dient te worden gehouden. Doorstroming en betaalbare (huur)woningen vooral voor jongeren staan hoog op de wensenlijst. Deze presentatie kan worden bekeken onder het menu ‘downloads’.

Meer inwoners betekent ook meer verkeersbewegingen. Daarom moeten verbeteringen in de infrastructuur goed en tijdig op orde zijn. Het doortrekken van de Westzoom, één van de scenario’s, en het weren van zwaar vrachtverkeer in het dorpscentrum was een veelgehoorde wens. Met de geplande uitbreiding van industrieterrein de Stroet, lijkt woningbouw in de nabijheid ook een logische stap, waarbij de groei in woon-werkverkeer tot een minimum wordt beperkt.

Om invulling te geven aan de Omgevingsvisie, werkt de gemeente Ede aan dorpsontwikkelingsplannen. Volgend jaar in 2024 is Lunteren aan de beurt. Verantwoordelijk wethouder Peter de Pater heeft de Dorpsraad toegezegd de wensen van de Lunteranen in deze zeer serieus te nemen. Tot die tijd organiseert de Dorpsraad nog enkele gespreksbijeenkomsten met de Lunteranen om aan de gemeente een door het dorp  gedragen advies te kunnen geven. Wilt u naast de publicaties in de Lunterse krant ook digitaal op de hoogte gehouden worden meldt u dan aan als lid op www.dorpsraadlunteren.nl.

Deel dit bericht

Vergelijkbare berichten