|

Algemene Ledenvergadering benoemt nieuw bestuurslid Martin van de Bunt

De leden van dorpsraad Lunteren vergaderden afgelopen 29 maart in het Westhoffhuis over gewijzigde statuten en huishoudelijk reglement en de jaarrekening van 2022. Het bestuur had prima haar werk gedaan en de voorstellen werden unaniem goedgekeurd. Veel van deze werkzaamheden waren te danken aan voorzitter Arie van Alphen die hiermee de opstart van de nieuw samengestelde Dorpsraad Lunteren heeft mogelijk gemaakt. Als ervaren crisis manager vond hij zijn missie hiermee geslaagd en daarmee een eind gekomen aan zijn deelname aan het bestuur. Interim voorzitter Evert Schipper bedankte hem hartelijk voor het vele werk dat Arie voor Lunteren en de Dorpsraad het afgelopen anderhalve jaar heeft verricht.
Als nieuw bestuurslid werd Martin van de Bunt gekozen en voor de functie van voorzitter worden inmiddels met goede kandidaten gesprekken gevoerd.
Geeske Telgen gaf een goede samenvatting van het Jaarverslag 2022 (zie download pagina) en als nieuwe kascommissie werden John Jansen en Jessica van Leeuwen benoemd.
Afsluitend presenteerde Communicatie commissie voorzitter Evert-Jan Moraal het nieuwe beeldmerk van Dorpsraad Lunteren en een volledig nieuwe website (dorpsraadlunteren.nl) met vele mogelijkheden voor optimale communicatie met de leden en de Lunterse bevolking.

Deel dit bericht

Vergelijkbare berichten