| |

2e Inloopavond ‘Wonen en Mobiliteit’

Waar gaan we wonen na 2025? Waar wordt er gebouwd tot 2040? Wonen onze kinderen en kleinkinderen straks nog in Lunteren?

Dat waren de thema’s die op 25 oktober in het Westhoffhuis werden besproken. De commissie Wonen van de Dorpsraad Lunteren presenteerde toen een viertal scenario’s voor de ontwikkeling van ons dorp tot 2040. Hiermee reageerden zij op de opgave, vastgelegd binnen de Omgevingsvisie van de gemeente Ede om minstens 15.000 woningen in de gemeente te realiseren, waarvan ruim 1.000 in Lunteren.

Wonen, werken en mobiliteit gaan hand in hand en moeten projectmatig en met visie en duidelijke uitgangspunten worden gerealiseerd. Hiervoor is daadkracht en draagvlak nodig. Dorpsraad Lunteren heeft zelf uitdrukkelijk geen mening over wat er moet gebeuren maar de inwoners van ons mooie dorp des te meer. Er werd dan ook door de ruim 150 deelnemers gretig gebruik gemaakt van de mogelijkheid om op- of aanmerkingen te maken met een post-its op de diverse plattegrondtekeningen die werden getoond.

Alle gedane opmerkingen en suggesties zijn zorgvuldig geëvalueerd en verwerkt in de plannen. Deze volgende stap in dit proces wordt woensdag 31 januari 2024 openbaar gemaakt. Vanaf 20:15 uur is iedere belangstellende welkom in de Rabozaal van het Westhoffhuis.

Om invulling te geven aan de Omgevingsvisie, werkt de gemeente Ede aan dorpsontwikkelingsplannen. Dit jaar is Lunteren aan de beurt. Verantwoordelijk wethouder Peter de Pater heeft de Dorpsraad toegezegd de wensen van de Lunteranen in deze zeer serieus te nemen. Tot die tijd organiseert de Dorpsraad nog enkele gespreksbijeenkomsten met de Lunteranen om in april aan de gemeente een door het dorp gedragen advies te kunnen geven. Wilt u naast de publicaties in de Lunterse krant ook digitaal op de hoogte gehouden worden meldt u dan aan als lid op www.dorpsraadlunteren.nl.

Deel dit bericht

Vergelijkbare berichten