|

Openbare bijeenkomst ‘Wonen in Lunteren’ druk bezocht

Het was weer een drukte van belang tijdens de inloopavond “Wonen” die deze keer plaatsvond in zaal Floor. Tijdens deze voorlopig laatste inloopavond van de commissie Wonen van de Dorpsraad werd door stedenbouwkundige en Lunteraan Lout van der Hoeven een terugkoppeling gegeven van alle reacties die door dorpsgenoten waren ingestuurd naar aanleiding van de voorgenomen plannen voor woningbouw in ons dorp. Hierop gebaseerd heeft de commissie Wonen de eindpresentatie voorbereid van het uiteindelijke bebouwingsplan Lunteren tot 2040. Deze presentatie is als .pdf te downloaden via deze link.
Ondanks dat dit al de 4e inspraakavond was, kwamen er nog steeds vragen uit de zaal. Veelal steekhoudende opmerkingen die door voorzitter Evert Schipper en Lout van der Hoeven adequaat werden beantwoord. Feit blijft uiteraard dat welke bouwlocaties er ook worden gekozen, er altijd consequenties zullen zijn voor bewoners en omwonenden. Hier heeft de Dorpsraad uiteraard veel begrip voor en laat het proces dan ook met met alle inspraakmogelijkheden uitvoeren. Het zijn slechts voorstellen die hopelijk richting geven aan de gemeentelijk overheid bij het vaststellen van de beleidsplannen.

Cruciaal in het plan is de aanleg van ontsluitingsweg “Westzoom Noord” die de Postweg ter hoogte van Stroet fase 2 gaat verbinden met de Barneveldseweg waar nu de Bisschopweg aansluit. Met deze ‘rondweg’ kan veel (zwaar) verkeer uit het dorp geweerd worden en is tijdens de bouwactiviteiten ideaal voor het werkverkeer. Deze nieuwe woonwijk krijgt ook voorzieningen zoals bijvoorbeeld buurthuis, basisschool en kleinschalige winkel. Veel van de bestaande bebouwing zal worden meegenomen in de plannen en er komt heel veel groen in de wijk.

Op 2 oktober 2024 zal dit zorgvuldig samengestelde plan worden aangeboden aan B&W van de gemeente Ede. De wethouders Peter de Pater (ruimtelijke ordening & verkeer) en Bram van der Beek (wonen & verstedelijkingsstrategie) zullen het document in ontvangst nemen. Het College heeft al aangegeven blij te zijn met het draagvlak onder de bevolking wat de Dorpsraad Lunteren verschaft aan de voorliggende plannen.

Deel dit bericht

Vergelijkbare berichten