Nieuwe Erf

Agenda openbare bijeenkomst Dorpsraad Lunteren op Woensdag 17 april 2024
|

Agenda openbare bijeenkomst Dorpsraad Lunteren op Woensdag 17 april 2024

20:30 uur- Voorstellen commissie Sociaal Woonconcept en haar opdracht20:45 uur- Presentatie projectgroep herinrichting Nieuwe Erf21:00 uur- Presentatie beleidsnotitie “voedsel in de wijk “ voorheen de volkstuinen21:15 uur- Presentatie commissie buitengebied, fietsrondgang buitengebied 20 april21:30 uur- Sluiting