| |

Gebiedsagenda De Dorpen 2024-2027

Beste inwoners van Lunteren,

De zomervakantie staat voor de deur en wij hebben goed nieuws te melden: de gebiedsagenda’s zijn bijna afgerond.

In deze mail vertellen wij welke stappen er zijn gezet en via deze website van Dorpsraad Lunteren kan de gebiedsagenda gedownload worden.

Actieperiode
Tijdens de Actieperiode vorig najaar hebben wij aan u gevraagd welke verbeteringen u zag voor uw wijk of dorp. We hebben een (digitale) enquête gehouden, bewonersbijeenkomsten georganiseerd en wijkteamleden zijn met u in gesprek geweest tijdens koffieochtenden. Heel veel dank voor uw inbreng!

Participatieboek
Na de Actieperiode zijn we aan de slag gegaan om alle informatie te bundelen. Per gebied is hier een “participatieboek” uit gekomen, waarin alle informatie op thema gesorteerd is. De informatie is geanonimiseerd en vervolgens gedeeld met onze beleidscollega’s. Op deze manier kunnen zij aan de slag met wat er tijdens de Actieperiode op is gehaald.

Concept-gebiedsagenda’s
Op basis van de participatieboeken hebben we concept-gebiedsagenda’s gemaakt. Hierbij hebben we gekeken naar welke punten het wijkteam mee aan de slag kan. Zo zijn we gekomen tot een concept, daarna nog een concept en uiteindelijk tot een definitieve versie. Bij de conceptversies hebben wijkpartners en beleidscollega’s hun feedback gegeven.

College en Gemeenteraad
Twee weken geleden heeft het College kennisgenomen van de gebiedsagenda’s. Volgens planning stelt de Gemeenteraad de gebiedsagenda’s op 5 oktober vast tijdens de Politieke Dag Ede.

Website
De gebiedsagenda’s en participatieboeken worden na 5 oktober op de website www.ede.nl/wijkteams geplaatst. Hier kunt u ook meer informatie vinden over de partners in het wijkteam. Daarnaast kunt u zich hier opgeven om op de hoogte te blijven, mee te denken of samen te werken aan de opgaven uit deze gebiedsagenda.

Met vriendelijke groet,

Nynke Oude Vrielink
Projectleider | Strategie en Regie | Gemeente Ede

Deel dit bericht

Vergelijkbare berichten