Dorpsraadvergadering weer druk bezocht!

Op maandag 20 januari jl. was er voor de Lunteranen weer een interessant programma door de Dorpsraad Lunteren samengesteld. Over drie thema’s werden de aanwezigen nader geïnformeerd:

  1. Het Dorpsontwikkelingsplan (DOP);
  2. Het Luntersche Buurtbosch;
  3. De beoogde uitbreiding van de Stroet.

DORPSRAAD LUNTEREN
De avond wordt geopend met een vooruitblik op dit jaar vanuit het bestuur. De realisatie van het Dorpsontwikkelingsplan, meer leden, een sterke positie en een vervolgbijeenkomst voor stakeholders worden benoemd. Aandachtspunten zijn de in-/uitgang van de Albert Heijn, de herinrichting begraafplaats en duurzame energie in deze regio.

Het Dorpsontwikkelingsplan (DOP) gaat over vijf belangrijke aandachtsgebieden:
1. Buitengebied
2. Natuur en recreatie
3. Welzijn
4. Wonen en duurzaamheid
5. Opgroeien

Marco van Voorst licht namens de DOP-werkgroep de genoemde thema’s kort toe en legt er het belang van uit voor de inwoners van Lunteren. De DOP-werkgroep is benieuwd naar de mening van de aanwezigen over deze aandachtsgebieden, die met behulp van stellingen wordt opgehaald. De uitkomsten worden binnenkort in de Lunterse krant gepubliceerd.
Ook worden er spreekuren georganiseerd op dinsdagen in het Westhoffhuis en donderdagen in De Schakel tussen 10.00 – 11.00 uur. Dorpsbewoners worden opgeroepen de DOP-werkgroep van ideeën en suggesties te voorzien via dorpsraad@lunteren.com.

Henk Luchtmeijer vertelt als voorzitter van Stichting Het Luntersche Buurtbosch over het ontstaan van het bos en de zaken die notaris Van den Ham inzake het beheer heeft vastgelegd in zijn statuten/testament. Hij noemt hierbij ook de bijzondere betekenis van de koepel, de notarisbank en het lanenpatroon in de vorm van bladeren. Juist dit patroon maakt dat ons bos een Rijksmonument is geworden. Er wordt nu al nagedacht over hoe het bos de komende 50 jaar kan worden beheerd.

Het uitbreidingsplan van bedrijventerrein De Stroet wordt door Erik Mekelenkamp van Buro SRO toegelicht. De aanleiding voor uitbreiding ligt in de groeiende behoefte van Lunterse ondernemers om meer ruimte te hebben, zo meldt Mekelenkamp. In het plan wordt rekening gehouden met o.a. een nieuwe rotonde op het knooppunt Westzoom-Postweg en dat bestaande landschappelijke structuren behouden en versterkt worden. Vanuit de zaal worden diverse kritische vragen gesteld o.a. over draagvlak bij de Lunterse bevolking, milieu en stikstofuitstoot. De Dorpsraad Lunteren neemt als positie in om de belangen van bewoners en ondernemers te behartigen.

De vergadering wordt afgesloten met een rondvraag, waarna de aanwezigen nog de mogelijkheid krijgen om specifieke vragen te stellen aan de sprekers en aan het bestuur van de Dorpsraad Lunteren.

Deel dit bericht

Vergelijkbare berichten