|

Uitbreiding bedrijvenpark De Stroet

Op Bedrijvenpark De Stroet in Lunteren is ruimte voor kleine en middelgrote bedrijven van Lunterse ondernemers. Het bedrijventerrein is niet alleen goed bereikbaar, maar doet recht aan de oorspronkelijke omgeving en heeft een natuurlijke, groene overgang naar het dorp. Er is ruim voldoende belangstelling onder Lunterse ondernemers om de uitbreiding ineens te realiseren.

Het plan sluit naadloos aan op het bestaande groen en water, zoals de Lunterse Beek. Iedere straat bevat groenstroken en wandelpaden. Waar mogelijk worden parkeerruimten, inritten en manoeuvreerruimten voor laden en lossen gedeeld. Aan de randen van het bedrijventerrein komt een groene zoom om een zo natuurlijk mogelijke verbinding met het dorp te maken. Deze verbinding zal bestaan uit faciliteiten voor vrijetijdsbesteding, zoals wandel- en fietsroutes. Langs de Lunterse Beek komt een prachtig wandelpad waarlangs dit jaar nog wordt begonnen met de aanplant van bomen en stuiken.

De huidige gevaarlijke kruising van de Postweg met de Westzoom wordt vervangen door een rotonde waarvan de aanleg de 2e helft 2024 wordt gerealiseerd. Voor het bouwverkeer op de Stroet wordt een speciale in- en uitrit aangelegd om de overlast voor het verkeer zo klein mogelijk te houden.
Ook de infrastructuur van het electriciteitsnetwerk wordt versterkt. In 2025 wordt een nieuwe kabel gelegd vanuit Ede die zowel nieuwbouwproject De Tuinen als de Stroet van voldoende stroom gaat voorzien.

Deel dit bericht

Vergelijkbare berichten