|

Waar in Lunteren wil je wonen in 2040?

Waar gaan we wonen in Lunteren na 2025?
Waar wordt er gebouwd tot 2040?
Wonen onze kinderen en kleinkinderen straks nog in Lunteren?

De commissie Wonen van de Dorpsraad nodigt alle Lunteranen uit op 25 oktober, vanaf 19.00 uur tot 21.00 uur in het Westhoffhuis, voor een inloop presentatie om de voorstellen van mogelijke bouwlocaties in Lunteren te komen bekijken. Hierbij ook de mogelijkheid om jouw ideeën met betrekking tot deze locaties te ventileren.

Geen mening, wel een visie
Het is belangrijk te weten dat de Dorpsraad in dezen geen mening heeft, alleen een visie. De commissie bestaat uit deskundigen op het gebied van planologie, stedenbouwkunde, vastgoed ontwikkeling en verkeerskunde. Deze vijf mensen zijn:
– Lout van der Hoeven
– Anja Nijhuis
– Wim van Veldhuizen
– Henk Ouderdorp
– Evert Schipper

De gemeente Ede heeft zich gecommitteerd aan een woondeal met met het Rijk voor een totaal van 20.000 woningen, waarvan ongeveer 1.000 woningen voor het conto van Lunteren komen, gemiddeld 70 per jaar. In 2024 gaat de gemeente starten met de uitwerking van de plannen voor Lunteren. De Dorpsraad gaat met de Lunterse bevolking hierover in gesprek en wil zo de regie houden over deze ontwikkelingen.

Vier scenario’s ter beoordeling
Zie hier de motivatie voor de organisatie van deze inloopavond. De Dorpsraad legt vier scenario’s voor ter beoordeling. Beschouw dit als een voorstudie voordat de gemeente plannen met betrekking tot woningbouw in Lunteren gaat ontwikkelen. Bedenk hierbij dat in de periode van 2010 tot 2019 slechts 6% sociale woningbouw is gerealiseerd, 30% midden en goedkope bouw en 64% vrije sector.
Dit is de reden waarom zoveel jongeren Lunteren hebben moeten verlaten. Daarom staan starterswoningen hoog op de wensenlijst van de Lunterse bevolking en onder meer voor de doorstroming staan ook seniorenwoningen op deze wensenlijst. Onder regie van nieuwe wetgeving moet 70% van de te realiseren woningen onder de € 450.000,– aangeboden worden. Dit is onderverdeeld in verschillende categorieën, 30% sociaal laag, 15% sociaal hoog en verder bereikbaar. Uiteraard zullen ook de “aandachtsgroepen”, waaronder statushouders en zorgvraag GGZ, hierbij aandacht krijgen.

Heel nadrukkelijk is het de doelstelling van de inloopavond om als Dorpsraad met de Lunterse bevolking in gesprek te gaan. We willen mensen uitdagen in te gaan op scenario’s, die wij dan uiteindelijk voorleggen aan de gemeente Ede.

In Lunteren moet gebouwd worden voor Lunteranen.

Deel dit bericht

Vergelijkbare berichten