Plankaart locaties openbare laadpalen voor elektrische auto’s

Vanuit de gemeente kreeg de Dorpsraad onderstaande bericht. De komende 4 jaar zullen er een aantal extra laadpalen geplaatst worden. Via de link komt u bij een kaart, waarop u kunt zien wat dat voor uw buurt betekend.

Graag wijs ik u als dorpsraad / bewonersvereniging op de mogelijkheid voor inwoners om te reageren op de door de gemeente aangewezen locaties voor openbare laadpalen voor het opladen van elektrische auto’s. Deze locaties zijn opgenomen in een zogenaamde plankaart. Hierin staan de locaties aangegeven waar de komende 4 jaar mogelijk openbare laadpalen worden geplaatst. De aantallen benodigde openbare laadpalen zijn gebaseerd op prognoses van de groei van het aantal elektrische auto’s. De geschiktheid van de locaties is bepaald aan de hand van een set plaatsingscriteria.

Bewoners kunnen tot en met woensdag 13 april hun reactie geven op de aangewezen locaties bij hen in de buurt. Dit kan via de volgende webpagina: https://www.ede-natuurlijk.nl/duurzaamvervoer/elektrisch-rijden/kaart-openbare-laadpalen. Hier staat ook meer informatie over hoe bewoners hun reactie kunnen geven en wat we met de reacties doen.

Ik wil u vragen hier kennis van te nemen en (indien mogelijk) uw leden te wijzen op deze participatiemogelijkheid. Uiteraard gebruiken we ook andere kanalen om onze inwoners attent te maken op deze participatiemogelijkheid.

Achtergrondinformatie

Elektrisch rijden zorgt voor een betere woon- en leefkwaliteit in onze wijken doordat elektrische auto’s geen schadelijke uitlaatgassen uitstoten en minder geluid maken. In het regeerakkoord is opgenomen dat vanaf 2030 alle nieuw verkochte personenauto’s geen uitlaatgassen meer mogen uitstoten. In 2025 rijden naar verwachting bijna 8.000 elektrische personenauto’s in Ede. Daarnaast neemt ook het aantal elektrische bestelbussen en andere elektrische voertuigen toe.

Lang niet iedereen heeft plek bij huis om de auto op eigen terrein op te laden. Het is dan ook belangrijk dat ons netwerk van openbare laadpalen meegroeit met het aantal elektrische auto’s. Om alle elektrische voertuigen te kunnen opladen zijn in Ede in 2025 ruim 700 openbare laadpalen nodig. We gaan niet al deze laadpalen in één keer plaatsen. We plaatsen ze als ze nodig zijn en dat zal naar verwachting dus ergens de komende vier jaar zijn.

Deel dit bericht

Vergelijkbare berichten