|

Informatieavond woningbouw goed bezocht

Ruim 50 Dorpsraadleden luisterden belangstellend naar de interessante presentaties van de inleiders Lout van der Hoeven en Anja Nijhuis, beiden gewaardeerd lid van de Commissie Wonen. Na het welkom door dorpsraadvoorzitter Evert Schipper, introduceerde de voorzitter commissie wonen Henk Ouderdorp het doel en het proces van deze bijeenkomst. De 1e spreker Lunteraan Lout van der Hoeven heeft als programma-manager in de stedelijke ruimte, veel ervaring met woningbouw met name het huidige beleid van de overheid en de diverse (35) woondeals die recentelijk tot stand zijn gekomen. Tot 2040 worden er 40.000 nieuwe woningen gebouwd in de regio Food Valley waarvan 15.000 in de gemeente Ede en tussen de 950 en 1100 woningen in Lunteren.

Er zijn meerdere redenen voor het huidige enorme woningtekort. In 1921 woonden we gemiddeld met 5 personen in een huis; in 2020 wordt een woning gemiddeld door slechts 2 mensen bewoond. Maar ook de scheefgroei en de te lage woningproductie zijn debet aan het tekort.
We moeten ons realiseren dat 65% van de huidige woningvoorraad 40 jaar of ouder is en daarmee is verduurzaming en onderhoud op deze grote schaal een enorm probleem. Er zijn nog meer beren op de weg naar meer woningbouw: de habitatrichtlijn (stikstof), de congestie van het elektriciteitsnet maar ook de soms verkeerde beleidskeuzes van de overheid. Belangrijk is dat de nationale overheid meer de regie neemt met de bouwprogramma’s en weer een sterk nationaal ruimtelijk beleid gaat voeren. Het lijkt de goede kant op te gaan en de geplande investering van 7,5 miljard zal zeker helpen.

Tijdens de presentatie van deskundige Wonen, Anja Nijhuis voegde verantwoordelijk wethouder Peter de Pater zich bij de vergadering. Anja is zelfstandig en onafhankelijk beleidsadviseur wonen en gaf aan dat de Edese Gemeenteraad de verdeling van de te bouwen woningen heeft bepaald als zijnde:
1/3 Sociale huurwoningen
1/3 Midden-huur en betaalbare koopwoningen (€250-355.000,-)
1/3 Vrije sector
Alle drie de groepen moeten zeker 30 procent voor ouderen/senioren leveren. Wat er vooral nodig is, zijn flexibele en betaalbare woonconcepten. De buitendorpen bouwen met name voor de eigen woonbehoefte en moeten zeker ook investeren in het behoud en opwaardering van publieke voorzieningen. Belangrijk is dat het dorpskarakter intact blijft en het ruimtelijke beeld in stand.

Peter de Pater gaf een duidelijk boodschap mee bij het sluiten van de vergadering: naar de mening van de Lunteranen wordt goed geluisterd bij de locatiekeuzes om te bouwen aan de randen van het dorp. Deze mening wordt vertolkt door de Dorpsraad dus het beleggen van dit soort bijeenkomsten is erg belangrijk. Het gebiedsproces laat niet op zich wachten dus 2023/24 is cruciaal om een duidelijk beeld te hebben van bouwlocaties.
Henk Ouderdorp sloot de vergadering met de toezegging dat later dit jaar een volgende bijeenkomst wordt georganiseerd waarin diverse scenario’s besproken gaan worden.
De volledige presentaties van de sprekers kunnen via deze link worden bekeken of gedownload: Presentatie

Deel dit bericht

Vergelijkbare berichten