|

Het dagelijks bestuur zoekt versterking

Het huidige bestuur bestaat uit 5 personen met een vacature voor de functie voorzitter. Deze taak wordt tijdelijk uitgeoefend door Evert Schipper maar er worden gesprekken gevoerd met diverse kandidaten. Idealiter wordt het bestuur uitgebreid naar 7 mensen (oneven aantal) dus als u geïnteresseerd bent om zitting te nemen in dit voor ons dorp belangrijke gremium, meldt u aan!

Vlnr: Jaap Vaarkamp, Evert Schipper, Geeske Telgen, Martin v.d. Bunt, Jan de Koning

Deel dit bericht

Vergelijkbare berichten