|

Algemene Ledenvergadering

Alle leden van Dorpsraad Lunteren bepalen gezamenlijk het beleid en de activiteiten voor de komende periode. Het bestuur heeft tijdens de ALV van afgelopen 31 januari in het Westhoffhuis toestemming gevraagd en deels gekregen voor het te voeren beleid verwoord in de volgende stukken:

  • Een nieuw huishoudelijk reglement;
  • Een Visie document met de ambities en speerpunten van het bestuur;
  • De jaarbegroting 2024.

Na een levendige discussie bleken de genoemde documenten veel te laat of zelfs in het geheel niet beschikbaar waren voor de leden. Deze werden weliswaar ter plekke geprojecteerd maar dit bood niet voldoende tijd en voorbereiding om serieus te beoordelen.
De formele goedkeuring over de voorstellen is dan ook uitgesteld tot een volgende vergadering en de leden krijgen tot half maart 2024 gelegenheid om schriftelijk te reageren. Zowel het Huishoudelijk Reglement als het Visiedocument kunnen vanuit de website worden gedownload.

De jaarbegroting 2024 werd wel door de vergadering goedgekeurd met de opmerking dat aan de inkomstenkant een flinke inspanning moet worden geleverd, zoals: verhoging subsidie Gemeente, donaties en/of een vrijwillige bijdrage door de leden.

Deel dit bericht

Vergelijkbare berichten