Algemene Ledenvergadering

Agenda openbare bijeenkomst Dorpsraad Lunteren op Woensdag 17 april 2024
|

Agenda openbare bijeenkomst Dorpsraad Lunteren op Woensdag 17 april 2024

20:30 uur- Voorstellen commissie Sociaal Woonconcept en haar opdracht20:45 uur- Presentatie projectgroep herinrichting Nieuwe Erf21:00 uur- Presentatie beleidsnotitie “voedsel in de wijk “ voorheen de volkstuinen21:15 uur- Presentatie commissie buitengebied, fietsrondgang buitengebied 20 april21:30 uur- Sluiting

Algemene Ledenvergadering
|

Algemene Ledenvergadering

Alle leden van Dorpsraad Lunteren bepalen gezamenlijk het beleid en de activiteiten voor de komende periode. Het bestuur heeft tijdens de ALV van afgelopen 31 januari in het Westhoffhuis toestemming gevraagd en deels gekregen voor het te voeren beleid verwoord in de volgende stukken:…

Algemene Ledenvergadering benoemt nieuw bestuurslid Martin van de Bunt
|

Algemene Ledenvergadering benoemt nieuw bestuurslid Martin van de Bunt

De leden van dorpsraad Lunteren vergaderden afgelopen 29 maart in het Westhoffhuis over gewijzigde statuten en huishoudelijk reglement en de jaarrekening van 2022. Het bestuur had prima haar werk gedaan en de voorstellen werden unaniem goedgekeurd. Veel van deze werkzaamheden waren te danken aan…