Three People Biking on the Road
|

Fietsexcursie en ideeënmiddag Levend Landschap Lunteren

Aanplant van bomen en struiken, onderzoek naar historische boerderijnamen,
oprichten van een zwerfafvalbrigade, plaatsen van naambordjes bij beken en een cursus over streekeigen beplanting. Dit zijn enkele voorbeelden die inwoners van
Lunteren de afgelopen jaren hebben opgepakt om hun eigen landschap
aantrekkelijker te maken. En er zijn meer mooie projecten gaande. Om hier
bekendheid aan te geven, maar vooral om bewoners te mobiliseren om nieuwe
wensen en ideeën aan te dragen, organiseert de werkgroep Levend Landschap
Lunteren op zaterdag 20 april een inspirerende fietsexcursie en aansluitend een
ideeënmiddag in het Westhoffhuis in Lunteren.

Ben je benieuwd naar reeds lopende projecten, heb je nieuwe ideeën om het landschap van
Lunteren aantrekkelijker en meer beleefbaar te maken en wil je hieraan bijdragen? Doe mee
aan deze inspirerende fietsexcursie en kom naar de ideeënmiddag in het dorpshuis
Westhoffhuis aan de Dorpsstraat 28 in Lunteren. Iedereen uit Lunteren en omgeving is van
harte welkom!
Fietsexcursie 20 april
Tussen 13.00 en 14.00 uur kunt u per fiets vertrekken vanaf het dorpshuis. Onderweg wordt
gestopt bij verschillende plekken en vertellen enthousiaste inwoners over ‘hun’ project. Zo
wordt gestopt bij een bijenhotel in De Eng en wordt bij een vispassage meer verteld over
vissen en antiverdrogingsmaatregelen. Ook wordt gestopt bij een voedselbos en bij
amfibiepoelen aan de Mijlerweg. De fietstocht leidt ook langs een boerderij aan de Hoge
Valkseweg waar meer wordt verteld over natuurinclusieve landbouw.
De fietsexcursie duurt ca 2 uur en eindigt ook weer bij het dorpshuis. De fietstocht is
ongeveer twintig kilometer lang, maar de mogelijkheid bestaat deze in te korten naar vijftien
kilometer.
Ideeënmiddag 20 april
Ben je door de fietstocht geïnspireerd geraakt en wil je meedoen? Heb je ook ideeën om het
landschap van Lunteren aantrekkelijker en meer beleefbaar te maken? Kom dan naar de
ideeënmiddag Levend Landschap Lunteren in het dorpshuis.
Mocht je niet willen deelnemen aan de fietsexcursie maar toch je idee of wens willen
inbrengen dan ben je tussen 15.00 uur en 17.00 uur welkom in het dorpshuis.
Tweede bijeenkomst op woensdagavond 15 mei in Westhoffhuis
Het doel van deze avond is om gezamenlijk de ideeën die op 20 april zijn verzameld uit te
werken en met elkaar vervolgafspraken te maken voor de uitvoering.
Levend Landschap Lunteren
In 2017 is de gemeente Ede samen met Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG)
gestart met Levend Landschap Lunteren om die waarden in het buitengebied verder te
versterken en beter beleefbaar te maken voor bewoners. Sindsdien zijn diverse projecten
opgepakt en uitgevoerd door inwoners zelf. Vanwege dit succes start op 20 april een tweede
ronde onder begeleiding van SLG. Doe je mee?
Kijk voor actuele informatie op slgelderland.nl/projecten/levend-landschap-lunteren.
Levend Landschap Lunteren wordt mogelijk gemaakt dankzij de gemeente Ede en de
provincie Gelderland.

Deel dit bericht

Vergelijkbare berichten