Recreatie

Fietsexcursie en ideeënmiddag Levend Landschap Lunteren
|

Fietsexcursie en ideeënmiddag Levend Landschap Lunteren

Aanplant van bomen en struiken, onderzoek naar historische boerderijnamen,oprichten van een zwerfafvalbrigade, plaatsen van naambordjes bij beken en een cursus over streekeigen beplanting. Dit zijn enkele voorbeelden die inwoners vanLunteren de afgelopen jaren hebben opgepakt om hun eigen landschapaantrekkelijker te maken. En er zijn…