Bestuurswisseling Dorpsraad

Begin 2019 zijn de bestuursleden van de Dorpsraad, Rienke Valstar (secretaris), Auke Ozinga (voorzitter) en Wim Blankenspoor (lid) afgetreden. Hun zittingstermijn was verlopen en zij hebben zich niet verkiesbaar gesteld.

De dorpsraad van Lunteren werkt vanaf april 2019 in een vernieuwde samenstelling. Dit enthousiaste team bestaat uit:

  • Sietse Lugtenburg (voorzitter)
  • Marcelle van Leeuwen (1e secretaris)
  • Jessica van Leeuwen (plaatsvervangend secretaris)
  • Marco van Voorst (penningmeester)
  • Erwin Pater (bestuurslid, tevens aanspreekpunt voor verkeer en vervoer)
  • Jeffrey Floor (bestuurslid, tevens aanspreekpunt voor bouwontwikkelingen)