Lunteranen maken landschap mooier

Foto: Ede.nieuws.nl

Woningen en boerenpercelen weer meer onderdeel van het oorspronkelijke landschap maken.

Dat is de kern van het project ‘Lunteren in het Groen’. De gemeente Ede en landschapsbeheer Gelderland hebben dit project samen met een groep vrijwilligers opgezet. 54 inwoners uit Lunteren en omstreken meldden zich aan omdat zij passende erfbeplanting op hun perceel willen planten. Zaterdag 15 december haalden zij op een speciale uitdeeldag de beplanting op.

Ede mooier

Wethouder Willemien Vreugdenhil hielp mee bij het uitreiken van het materiaal. ,,Het is geweldig om te zien dat steeds meer inwoners zich willen inzetten voor behoud en herstel van ons landschap. Zo maken we Ede steeds een stukje mooier. De beplanting is bovendien goed voor de biodiversiteit.’’

Kampenlandschap

De omgeving van Lunteren kenmerkt zich door een grote diversiteit aan landschappen. We vinden er 4 van de 5 voor Ede karakteristieke landschappen, het Heide en Broekontginningslandschap, het Kampenlandschap het Engenlandschap, het Heide en Boslandschap. Het Kampenlandschap is een van de oudste agrarische landschappen, een gebied met relatief veel reliëf en bochtige wegen. Op de randen van

landbouwkavels stonden van oudsher houtwallen en heggen, zodat een kleinschalig landschap ontstond. Het project wil waar mogelijk houtwallen en singels terugbrengen. Bewoners planten zelf hagen zoals de meidoorn en haagbeuk en bomen die van oudsher ook op de boerenpercelen geplant werden, zoals hoogstamfruitbomen en Lindes.

Levend Landschap

Het project Lunteren in het Groen is maar één van de projecten in Ede in het Kader van Levend Landschap. In Ederveen zijn vrijwilligers een project gestart om steen- en kerkuilen te beschermen. En in Harskamp wordt gewerkt aan het herstel van het landgoed Harscamp, een oud bezit van de familie Kroller Muller. Daarnaast zijn er in Wekerom, De Valk, Lunteren, Bennekom Otterlo en Ederveen allerlei projecten om het landschap schoner, mooier en rijker aan biodiversiteit te maken.