Artikelen door DorpsraadLunteren

Dorpsraadvergadering weer druk bezocht!

Op maandag 20 januari jl. was er voor de Lunteranen weer een interessant programma door de Dorpsraad Lunteren samengesteld. Over drie thema’s werden de aanwezigen nader geïnformeerd: Het Dorpsontwikkelingsplan (DOP); Het Luntersche Buurtbosch; De beoogde uitbreiding van de Stroet. DORPSRAAD LUNTEREN De avond wordt geopend met een vooruitblik op dit jaar vanuit het bestuur. De […]

DorpsOntwikkelingsPlan Lunteren

Op 12 september 2019 installeert de Dorpsraad Lunteren de werkgroep die zich namens de Dorpsraad actief inzet om samen met en voor Lunteranen een plan te maken gericht op de ontwikkeling van Lunteren.

Inwoners van Lunteren hebben vaak goede ideeën over hoe we zaken in ons dorp geregeld goed kunnen regelen en ook over welke zaken er verbeterd kunnen worden

Bestuurswisseling Dorpsraad

Begin 2019 zijn de bestuursleden van de Dorpsraad, Rienke Valstar (secretaris), Auke Ozinga (voorzitter) en Wim Blankenspoor (lid) afgetreden. Hun zittingstermijn was verlopen en zij hebben zich niet verkiesbaar gesteld.

De dorpsraad van Lunteren werkt vanaf april 2019 in een vernieuwde samenstelling. Dit enthousiaste team bestaat uit:

Lunteranen maken landschap mooier

Woningen en boerenpercelen weer meer onderdeel van het oorspronkelijke landschap maken.

Dat is de kern van het project ‘Lunteren in het Groen’. De gemeente Ede en landschapsbeheer Gelderland hebben dit project samen met een groep vrijwilligers opgezet. 54 inwoners uit Lunteren en omstreken meldden zich aan omdat zij passende erfbeplanting op hun perceel willen planten. Zaterdag 15 december haalden zij op een speciale uitdeeldag de beplanting op.

Doe mee met Lunteren in het Groen

Wilt u als inwoner van het buitengebied van Lunteren graag hoogstamfruitbomen of een vogelbosje op uw perceel? Of wilt u een fraaie haag met streekeigen bomen of struiken? Kom dan naar de informatiebijeenkomst van het beplantingsproject ‘Lunteren in het Groen’ op donderdag 6 september in Partycentrum Floor, Dorpsstraat 36 in Lunteren. De avond start om 20.00 uur en wordt geopend door wethouder Willemien Vreugdenhil. U hoort dan hoe u mee kunt doen en wat de ‘spelregels’ zijn.