Artikelen door Dorpsraad inlog algemeen

Spreekuur Dorpsraad

Vanaf 1 oktober 2022 houdt de Dorpsraad eenmaal per maand op de eerste maandag van de maand spreekuur van 19.00 tot 20.00 uur in het Westhoffhuis. Elke Lunteraan is daar van harte welkom met vragen of zaken die ons mooie dorp betreffen. Voor 2022: 3 oktober, 7 november en 5 december.

Hulp voor Oekraïne

De oorlog in Oekraïne levert verschrikkelijke beelden op. Veel dorpsgenoten willen op de een of andere manier helpen. Vooral voor de vluchtelingen die hier naar toe komen worden allerlei initiatieven ontplooid. Inmiddels gebeurt er al veel. De stichting Hart en Handen voor Oekraïne heeft twee vrachtwagen ladingen met hulpgoederen afgeleverd in Oekraïne, en bereidt inmiddels de […]

Wilt u meepraten hoe Lunteren en haar buitengebied zich moeten ontwikkelen tot 2040?

Lunteren en haar agrarische buitengebied zijn prachtig! Maar hoe behouden we dat? En hoe willen we dat Lunteren er in 2040 uitziet? Op maandagavond 19 april a.s. om 20:00 uur organiseren de Dorpsraad Lunteren en de gemeente Ede een digitale bijeenkomst over de toekomst van Lunteren. De toekomst van Lunteren die wordt vastgelegd in de […]

Uitbreiding dagelijks bestuur Dorpsraad Lunteren

Onlangs heeft het dagelijks bestuur van de Dorpsraad Lunteren bekendgemaakt dat Herbert Kreuzen en Wilke Dekker zich kiesbaar hebben gesteld als bestuursleden van de Dorpsraad Lunteren. Het dagelijks bestuur heeft aan de leden voorgesteld om beide heren tot het bestuur te laten toetreden. Aangezien we van de leden hiertegen geen bezwaren noch tegenkandidaten hebben ontvangen, […]

ENQUÊTE voorgenomen uitbreiding De Stroet

Beste Lunteraan, Laat uw stem horen! Zoals vorige week aangekondigd in de Lunterse krant, treft u hierbij de enquête met betrekking tot de voorgenomen uitbreiding van bedrijventerrein De Stroet. In de vooraankondiging gaven we reeds aan waar het precies om gaat in de enquête: wilt u het agrarisch/groen gebied laten verdwijnen in ruil voor stedelijke/industriële […]