Artikelen door Dorpsraad inlog algemeen

Wilt u meepraten hoe Lunteren en haar buitengebied zich moeten ontwikkelen tot 2040?

Lunteren en haar agrarische buitengebied zijn prachtig! Maar hoe behouden we dat? En hoe willen we dat Lunteren er in 2040 uitziet? Op maandagavond 19 april a.s. om 20:00 uur organiseren de Dorpsraad Lunteren en de gemeente Ede een digitale bijeenkomst over de toekomst van Lunteren. De toekomst van Lunteren die wordt vastgelegd in de […]

Uitbreiding dagelijks bestuur Dorpsraad Lunteren

Onlangs heeft het dagelijks bestuur van de Dorpsraad Lunteren bekendgemaakt dat Herbert Kreuzen en Wilke Dekker zich kiesbaar hebben gesteld als bestuursleden van de Dorpsraad Lunteren. Het dagelijks bestuur heeft aan de leden voorgesteld om beide heren tot het bestuur te laten toetreden. Aangezien we van de leden hiertegen geen bezwaren noch tegenkandidaten hebben ontvangen, […]

ENQUÊTE voorgenomen uitbreiding De Stroet

Beste Lunteraan, Laat uw stem horen! Zoals vorige week aangekondigd in de Lunterse krant, treft u hierbij de enquête met betrekking tot de voorgenomen uitbreiding van bedrijventerrein De Stroet. In de vooraankondiging gaven we reeds aan waar het precies om gaat in de enquête: wilt u het agrarisch/groen gebied laten verdwijnen in ruil voor stedelijke/industriële […]

Dorpsontwikkelingsplan: Lunteranen aan zet!

Tijdens de dorpsraadvergadering van maandag 20 januari jl. werden de aanwezigen nader geïnformeerd over o.a. het Dorpsontwikkelingsplan. Het Dorpsontwikkelingsplan (DOP) gaat over vijf belangrijke aandachtsgebieden: 1.      Buitengebied 2.      Natuur en recreatie 3.      Welzijn 4.      Wonen en duurzaamheid 5.      Opgroeien Aan de hand van stellingen werden de meningen van de aanwezigen gepolst over de genoemde aandachtsgebieden. Hier […]